Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2011Photos postées en 2011Total des points en 2011Moyenne par photo en 2011Participation en 2012Photos postées en 2012Total des points en 2012Moyenne par photo en 2012Participation en 2013Photos postées en 2013Total des points en 2013Moyenne par photo en 2013
PikoBeloJFMAMJJASOND3447642.221jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD35012493.569jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3219412.931
pacmoabJFMAMJJASOND2685522.06jJfFmM..mMjJjJaAsSoOnNdD1856523.524jJfFmMaAmMjJjJaAsSo...dD1587905
zenfrJFMAMJ.ASOND2164362.019jJfFmMaAmMj.jJa..SoOnNdD1984902.475jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2355162.196
crisclacJFMAMJJASOND3443801.105jJfFmMaAmM..j.a..SoOnNdD2313781.636jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2612901.111
thom18....MJJASOND38350.921jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1843601.957jJfFmMaAmMjJjJaAsSo.nNdD1383472.514
vivaskull.FMAMJJASOND1432411.685jJfFmMaAmMjJ.JaAsSoOnNdD1183112.636jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD772172.818
PowershotJFMAMJJASOND1661560.94jJfFmMaAmMjJjJa.sSoOnNdD1883021.606jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1532001.307
FrerefernandJFMAMJJASOND1471651.122jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1132882.549jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D1191831.538
jef7.......ASOND54801.481jJf.mMaAmMj.jJa.sSoOnNd.682643.882.J..mM.......Ja..SoOnNdD30591.967
dirk333...........D830.375jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2502601.04.JfFm...................40581.45
fondue............ .......AmMjJjJa.s..OnNdD512434.765jJ..m...m....J...S.O.N.D17482.824
caetana..MAMJJA.O..36210.583jJ.FmMaAmMjJjJaAsSoOnNd.1492371.591..fFmMaA.MjJjJ......nNdD721321.833
newteam1...........D177jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD922372.576.......AmMj.j.aA.SoOnNdD311434.613
gedeon44.......ASOND28451.607jJfFmMaAmMjJj.aAsSoOnNdD1212321.917jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1152281.983
TiouJFMAMJJASOND1292111.636jJ.FmMaAmMjJ.JaAsSoO.NdD1182241.898jJfFmMaAmMjJj.aA.So.nN.D1052312.2
Noir Foncé............ .........MjJjJaAsSoOnNdD302167.2jJfFmMaAmM.JjJ..sSoOn.d.472785.915
Phil03............ .....Ma.......aAsSoOnNdD711972.775jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1324643.515
chelmimage.FMAMJJASOND104900.865jJfFm.a.mMjJj...sSoOnNdD1441911.326jJfFmMaAmMjJjJ.A.SoOnNdD92710.772
Fae59.......ASOND1211731.43...F...........AsSoOnNd.501563.12.JfFmMa.m.j..JaAsSoOn.dD1116615.955
Lorwen............ .J.FmMaA......a.........311454.677........................
Otaku............ .........MjJjJaAs.......631372.175........................
Carpe Diem............ ..................oOnNd.1013413.4jJfFm.a.mM..j.aA........292117.276
le TITI............ .....Ma.mMj.j........N..271164.296.J..........jJaAsS.O....281485.286
Strawn....MJ....N.9121.333.........MjJj.aA........431062.465........................
Flab............ ....mMa..Mj..J..sSoOnNd.601031.717jJfFmMaAmM..jJ.AsSoOn...1131571.389
Léopoldine.........OND12231.917..fFmMaA.M..............321003.125........................
carlinho............ ......a.....j.aAsSoO.NdD27933.444..fFmM..mMjJj.a.......dD462104.565
sofyg75............ .....................Nd.13937.154jJf.mMaAm.........o...dD30732.433
Penn K............. .................SoOnN.D29923.172..f.mMa.............nNd.181176.5
Romug.......A....11111......a......JaAsSo.nNdD18894.944....mMaAmMjJjJaAs.oOnNdD691582.29
stef72............ ...FmMa.m.jJjJ..sSoOnNdD50821.64jJfFm.......j...s.......24321.333
oncidium............ ................sSoO.NdD62781.258.......A................11131.182
VCR.....J...ON.8121.5.J.Fm............S.O.N..22652.955....m...................133
SUN57............ ...................On.dD9616.778.Jf...............o.....8293.625
xoni318............ .....................Nd.46015........................
jodi13............ .....MaAmMj...a.........30591.967........................
joujou............ jJfF..a....J.....SoOnNd.25522.08.JfFm.a.m.jJjJ..s.oOnN.D34692.029
poc128............ jJ...............SoOnN..11524.727..fF.M............o..NdD14644.571
jdm............ .JfFmM........a......Nd.10464.6........................
bertrand môgendre............ .........M...JaA.S......10454.5....................nNdD5275.4
NathalieBG.FMAM...SON.561332.375.Jf............As.......12443.667........................
bajcl............ jJfFm.aAmM..jJa.sSo.nN.D49420.857.J.Fm..AmMj.jJaA.SoOnNdD43841.953
Enzo.R............ ....................nN..6427..f.....................111
Yadutaf........SOND9212.333..fFm.........a.........14412.929j.....aAmM..............1080.8
makhno............ ..............aAsSoOnNdD57380.667jJ.FmMaA.....JaAsSoOnNd.71480.676
tsitsa46............ .....................NdD11373.364jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1753411.949
bernall............ ............j...sS....d.6345.667..f.m...................221
Xsynchroflash...A........210.5.................SoO.N.D7334.714........................
jm_13............ ...............AsSo.....16322........................
pfeu..34............ .................So....D4317.75........................
JBD0079...........D111jJ......................10303........................
Cisco70............ ..................o...d.22713.5j........M..............10818.1
jeanlucVF............ ..................o.....7273.857........................
NeoBeo............ ....................n...22713.5....m.aAm.....a.s.......8394.875
canigou.FM.MJJ..OND35210.6.J...............SoO....23241.043........mM.............D5102
major3m............ .......A................12424........................
labune............ ......................d.3237.667.........M.....A.......D7375.286
saxoblues............ ................s..OnN..5234.6j.............a.........34013.333
Erivale............ .........MjJ............7223.143........................
pourquoipas....M..A.O..710515...F.M.A................4225.5.................So.n...6315.167
dorbi............ ......aAmM..............10212.1........................
HTCLRO............ ......................d.12020.J......................166
PLA31............ ...F................nN..4205........................
WhiteOwl............ .....Ma.m........SoOn...21170.81...FmM..m...............6111.833
mae75............ .....Ma...........oOn...10141.4........................
pfou............ ..........j..........N..6142.333j.......................4225.5
Marckaos............ .......Am...............5112.2........................
mch53..MA.JJA..N.84430.512...........J....s.....d.12110.917.J......................530.6
Runway............ .......A......a.........2115.5........................
Flo0103............ ..............a.........11010........................
Nikojorj............ ..............a.........11010........................
ChromaStyle............ jJ.F....................591.8........................
gilda............ .....MaA....j...........891.125...............A.S.On.dD25843.36
Elkoï...A........2780.296.J......................188........................
jff66............ .....................N..482.........Mj.j........Nd.12453.75
lick...AM.......31591.903..............aA........284..............a.s.....dD41180.439
oursone............ .......A................188........................
jehma.FMAMJJASO..38451.184...F..a............O....671.167.......A................210.5
jl_54............ ..f.m...................771........................
Patphoto............ ..................o...d.372.333........................
spinup............ ...................O.NdD1370.538..fFm.aAm....JaA..oOnN.D581272.19
bilouane............ .........M..............166........................
Philgood60............ ...Fm.................d.661.Jf....................D7476.714
rbg_photographArt............ ....m...................155........................
cedric5552............ ....m...................144........................
chtibiloute.........O..320.667.....Ma...............dD740.571jJfFmMaAmMjJ.......OnN..511502.941
drougier............ .................S......144...F....................122
Fanette68............ .....Ma.m.......s.o.....1140.364.......A................530.6
jackDa79............ ......aA................242........................
pasukaru............ .....................N..144........................
StrangeFruit............ .......Am...............242........................
ERSJFM........D15332.2..............a.........231.5........................
JacqDjo............ .J......................133.....................N.D2105
scaldes............ ..............a.........133........................
bluesman............ ............j...........221........................
makhno27............ ...........J............420.5........................
AXFOTO.FM.........13110.846.......................D111........................
bobwit...A.JJ.....8182.25...............A........210.5................s.......199
cesar30............ ................s.......111........................
Dominique............ ...F....................111........................
Francesco bisJF......SO.D43851.977j.......................210.5........................
gau............ ..................o.....111........................
Peupiton............ .....................N..111...F....................133
photo0144............ ........mMj.............310.333........................
RaphPict.FM.........12393.25....m.........a.........210.5........m.......sSo.....10292.9
tapri............ .....................Nd.210.5........................
a200tq...A........310.333........................ ........................
afava..M.........2 ........................ ........................
airV............ ........................ ....m...m....Ja..So.....15453
Alain-P.F..........1 ........................ ........................
albad14............ ........................ ..................o.....1
amonre.........O..1 ........................ ........................
Aphid............ ........................ ......a...........o.....2147
Aria............ ........................ ..................o.....1
asak............ ........................ .......................D12424
Atriplex.....J......1 ........................ ........................
Aurel110............ ........................ ..fFm...m......A......dD13221.692
belleville............ ........................ ...F....................1
Benaparis......J.....231.5........................ ........................
benoitcops........S...11111........................ ........................
Bernadette............ ........................ ......a.................252.5
Bernie58.F..M..A.OND34260.765........................ ........................
Berniquesursonrocher............ ...................O....1 ........................
Berswiss.........O..1140.364........................ ........................
bibi84J.MA........18201.111........................ ........................
bitonio............ ........................ .............J..........111
Bjfr137............ ........................ .........MjJ.J.A....n..D19382
boyfrenzy.....J......1 ........................ ........................
brivadois.......A....1 ........................ ........................
ByFifi.F..........210.5........................ ........................
Carloss...A...A.O..8 ........................ ..............aA.S.O....1940.211
ccedricc............ ........................ ......a.................1
chirp-chirp............ ........................ ..................o.....1
Christophe_r............ ........................ ................s.......11313
claude56.......A....1 ........................ ........................
copeau.F.A.......D571.4........................ ........................
dachriss.......A....133........................ ........................
dam93200.F..........1 ........................ ........................
Dan57........S...166........................ ........................
denisll.......A.O..940.444........................ ........................
didier....FM.........420.5........................ ........................
didin21............ ........................ .......A................12020
Dion Cassius.........O..1 ........................ ........................
dom-al.........O..1 ........................ ........................
Eciruam..M...J...N.4102.5........................ ........................
ekta4x5.F.....A.O..860.75........................ ........................
Elcha.F..........166........m...............1 ........................
electron83............ ........................ .................S......188
ELS56...........D111........................ ........................
Embrun............ ........................ .......................D1
EmixJFMAM...SOND38120.316........................ ........................
erickb............ ........................ .................S......210.5
Erlin.FM...J.....6315.167........................ ........................
ESchon.......A....3175.667........................ ........................
estell_e............ ................s.......1 ........................
Etienne74..........ND2 ........................ ........................
f-wtss............ ........................ .J......................1
fedic22............ ........................ ..................oO....4
fil33............ ........................ .........M..............284
flavio.F..........231.5........................ ........................
focalerJ...........122........................ ........................
fotaperson...A.J......730.429........................ ........................
Fr@nçois............ ........................ .....................NdD3134.333
francoi....M.J..ON.9111.222........................ ........................
Francois 4X.......A....341.333........................ ........................
fred2bordo.....J......111........................ ........................
freshnetJFMAMJJASO..991561.576........................ ........................
friedemann..M.M.......273.5........................ ........................
fski............ ........................ .J......................2
FTQLEOS............ ........................ ....m...m........S......4164
FukudaJ...........1 ........................ ........................
gargouille............ ........................ .....................N..320.667
Gaumais............ ........................ .J......................11818
genepi38............ ........................ jJ......................25427
GepôJFMAMJ.ASO..1251281.024........................ ..................o.....11919
Gerard 13.....J......199........................ ........................
gibborim.........O..133........................ ........................
GIL93.F..........2 ........................ ........................
Gohei28............ ........................ .J.F..a..........So.n.d.19713.737
GPA.FMAMJJ.....35371.057........................ ........................
grizzly.F..........231.5........................ .J.F.........JaAsSoOnNdD422776.595
grosnoob06...A........210.5........................ ........................
GUIBAN.......A....1 ........................ ........................
GUY....M..ASO..891.125........................ ........................
guyroa.F.......O..5 ........................ ........................
gwenolo............ ........................ ........m...............166
Hachu21...A........1 ........................ ........................
hc81.......A....3 ........................ ........................
hjta............ ........................ ........m..............D2
hofber............ ........................ .J......................133
Hulyss.......A..N.273.5........................ ........................
hyago.........O..1 ........................ ........................
hymage............ ........................ ..............a.........1
ICHIRO.F...J......3175.667........................ ........................
images57JF...J......1110.091........................ ........................
INDI.....J......1 ........................ ........................
Israfel78.........O..1 ........................ ........................
jazzfan1980............ ............j...........1 ........................
jbk77............ ........................ ..............a...oO....5183.6
Jc..F..........320.667........................ ........................
JC34.......A....111........................ ........................
jcp............ ........................ ..................o.....1
Jean-Pierre_Martel.......A....111........................ ........................
JeanMi92............ ........................ ..................oO.N..331
jeantro............ ........................ .........M..............1
Jefferson.......ASO..44010........................ ........................
jerred21............ ........................ ..................o.....1
jfr............ ........................ ....m...................11010
jmnnjm.F.A........1910.053........................ ........................
jovial....M.......111........................ ........................
Katzele............ ..............a.........1 ........................
kinou.F..........111........................ ........................
kouros59JF..........13382.923........................ ........................
Kwad9..MAMJJ.....17352.059........................ ........................
Laurent94............ ........................ .............J......n...263
lbo19............ .......................D1 ........................
Lechauve............ ........................ ...........J.........N.D11585.273
lelombric............ ........................ ......a.mM........oO.Nd.12393.25
lhassa............ ........................ ................s.oOnNdD25481.92
lionelfly.........O..1 ........................ ........................
livre............ ...F....................1 ........................
lolounette............ ........................ ....mMaAmMjJjJaAs.oOn.dD593796.424
madras............ ........................ .........M..jJ.AsSoOn.dD582484.276
makikite.....J.ASO.D20361.8........................ ..........j.j...........5244.8
maktub77.FMA........7497........................ ........................
mangano............ ........................ .J..mMa.mM.J............251064.24
MANU49............ ........................ ...........J............11818
marcel Voilier............ ........................ ................sSoOnNdD38812.132
microtom.F..........1 ........................ .......Am......As.......11807.273
mimine............ .......................D1 ........................
Modela............ ........................ .......................D3
moien........S.N.420.5........................ ........................
nafnlaus...A........2178.5........................ ........................
natetmatt......J.....1 ........................ ........................
ninon...A........1 .....M..................1 ........................
noodles.......A....1 ........................ ........................
NXEX1............ ........................ ...................O....1
oakwood............ ........................ ................sSoO.NdD491823.714
pags.FM.........242........................ ........................
paikan............ ........................ ...........J............11515
parkmar............ ......................d.1 ........................
patrick/londres.F......S...393........................ ........................
Péef............ ........................ j.fFm..AmM..jJaA.SoOn.dD322618.156
ph611948..........N.1 ........m............N..2 ........................
philippebr..........N.1 ........................ ........................
philou_m............ .J......................2 ........................
photographe57.....J......1 ........................ ........................
Phyl7............ ........................ ..............a....O...D410.25
Pierre L...A.J....N.5 ........................ ..................oO.N..471.75
Pierred2xJ...........1 ........................ ........................
PIFOU...AM.......273.5........................ ........................
plomf............ ........................ .JfF....................4102.5
Ptitdoux.....J......3165.333........................ ........................
RBH45.......A.O..2105........................ ........................
remi56.........O..1 ........................ ........................
rens............ ........................ .......Am......A........362
RioBravo....M.......122........................ ........................
roro77............ ........................ ....m...mM.Jj..As.oO.NdD24230.958
Saint-Pierre............ ........................ jJf.....................5204
SCCL............ ........................ .........M..............144
Screwy Squirrel............ ........................ ................s.o.n.d.6162.667
Seb03......J.....166........................ ........................
shoordJ...........111........................ ........................
Snapshooter.......A....2 ........................ ........................
Snefrou............ ........................ ......................d.11212
snikt.F..........1 ........................ ........................
soleiletrange............ ...................O....1 ........................
solosk57.FMAMJJASON.74190.257........................ ........................
Spartakus.......A.O..4112.75........................ ........................
SPIROUX.....J......410.25........................ ........................
SRT 101............ ........................ ................s.......310.333
stephaneB............ ........................ ...................O....11313
stralpitechJF..MJJ.....16311.938........................ .........M..............2105
Tartopom68......J..O..5193.8........................ ........................
Taxiste............ ........................ .......A........s.......221
thierry h............ ........................ ..................oOn.dD12322.667
tit60............ .....................N.D5 ........................
tkosak............ ........................ .......................D2
TomZeCat........SON.47521.106......................d.1 ........................
toutouneee.........O..1 ........................ ........................
toynbee............ ........................ .J......................231.5
TseTse............ ........................ ..................o.....1
valoo21............ ........................ ..............a.........12020
Verso92............ ........................ .................S......188
Via75............ ........................ .JfFmMa.mM...JaAs....N..41872.122
Vinch............ ........................ jJ..m.a.mM.....A........22924.182
vonncor............ ......a.................1 ........................
Xavier92130.F..........5 ........................ ........................
yann.dlc............ ........................ .......A................12626
Yann.M.F.A...A....630.5........................ ........................
yourii..........ND2 ........................ ........................
Zedléclair.FM.........881........................ ........................
Zuya............ ........................ ..............a.........1